Leczenia grupowe jako istotna walka z uzależnieniami

  • 26 maja 2022
  • 0 Comment
  • 0 View
  • 0 Like

Zagmatwane leczenie uzależnień – interwencja wobec osoby uzależnionej
Uzależnienie to choroba. Dziś nikt już prawdopodobnie nie ma co do tego najmniejszych niepewności. Należy przy tym pamiętać, że chorobę tę nadzwyczaj trudno się uzdrawia, a terapeuci, którzy absorbują się pracą z figurami uzależnionymi zaznaczają, że każdy nałóg jest chorobą nieuleczalną. Można jedynie uczynić, iż osoba uzależniona nie będzie nadużywała konkretnych substancji, niemniej jednak na zawsze zostanie ona alkoholikiem czy narkomanem. Niezwykle istotna jest interwencja – interwencja alkoholizm Kraków. Jednakże aby doprowadzić do takiego stanu, przydatna jest bardzo długa terapia. Często odbywa się ją w odosobnieniu, w kompletnym odcięciu od świata zewnętrznego. Taka terapia zwana jest odwykiem i trwać ma okazję od paru tygodni do nawet paru miesięcy, w zależności od indywidualnych pragnień. Jednakże sam odwyk, wybitnie zresztą rygorystyczny, nie przyniesie trwałych efektów, jeżeli praca terapeutyczna nie będzie kontynuowana w czasie prywatnych i grupowych sesji z psychologiem. Naturalnie z tego powodu osoby, które w rzeczy samej chcą wyjść z nałogu biorą udział w spotkaniach grup takich, jak chociażby Anonimowi Alkoholicy. Na takich spotkaniach uczą się w głównej mierze asertywności oraz tego, żeby posiadać odwagę przyznać się, że są chorzy. Bo jakkolwiek uświadomienie sobie problemu, jakim jest nałóg, jest pierwszym krokiem do wyleczenia się. Jest to warunek do podjęcia terapii i jedyna okazja na to, by przekształcić swoje życie.

About the author